Όργανα Συλλόγου Print E-mail

Πρόεδρος:Φράγκου Βασιλική

Αντιπρόεδρος:Βέμμου Μαρία

Γραμματέας:Σαββάκη Ευσεβία

Ταμίας:Αποστολοπούλου Χριστίνα

Μέλη:Δημητροπούλου Σταυρούλα

Δελής Νικόλαος

Καλαμπάκα Ελένη

Μουγκοπέτρου Παναγιώτα

Νταϊφώτης Ευάγγελος